Diatomitee là vật liệu sơn tường được làm với 100% nguyên liệu tự nhiên là “Diatomitee EM”.

6 Tính năng của Diatomite

Chúng tôi sẽ giúp quý khách nắm rõ sự khác nhau giữa giấy dán tường để quý vị có thể lựa chọn sản phẩm hoàn thiện tường nội thất phù hợp với từng nhu cầu.
Ở phần này, chúng tôi xin giải thích một cách cụ thể 6 tính năng và những nhược điểm của Diatomite.

The six efficiencies of diatomite

Humidity Control Deodorization Fireproofing Self-cleansing Action Energy Conservation Far-infrared heater Disadvantages

Copyright OK-DEPOT All Rights Reserved.