Diatomitee là vật liệu sơn tường được làm với 100% nguyên liệu tự nhiên là “Diatomitee EM”.

Chất tạo màu có gốc khoáng vật

Mineral pigment | Colored by natural mineral pigment and prevents color deterioration semipermanently
Tạo màu bằng sắc tố khoáng, giữ cho màu không bị phai trong thười gian dài.
Diatomite, vì vốn là thực vật trầm tích hóa nên có màu đất (màu đá). Khi nung kết thì hóa trắng, ngoài ra khi pha trộn với bột màu còn được gọi là màu khoáng thì cho ra các màu vàng, hồng, xám nhạt. Sắc tố khoáng này (bột màu) cũng được gọi là đất khoáng hoặc đất vàng nên là thành phần tự nhiên.
Sắc tố khoáng khi sử dụng chất hóa học, có thể làm giảm giá thành, dễ tạo thành phẩm nhưng chất hóa học dễ bị phân giải thành tia cực tím, xảy ra hiện tượng loang màu giữa nơi có ánh sáng mặt trời và nơi không có. Nếu sử dụng sắc tố khoáng thiên nhiên, thì dù không chắc rằng hoàn toàn không xảy ra hiện tượng loang màu, nhưng khoáng hoặc đá, đất được hình thành sau nhiều năm so với các chất hóa học thì tốc độ hư tổn cũng có sự khác biệt đáng kể.

Diatomite EM được pha trộn màu bằng nguyên liệu sắc màu từ thiên nhiên. colord clay

Copyright OK-DEPOT All Rights Reserved.