Diatomitee là vật liệu sơn tường được làm với 100% nguyên liệu tự nhiên là “Diatomitee EM”.

Chống ô-xi hóa

Diatomite EM, không chỉ có Tính năng kiểm soát độ ẩm cao và Tính năng khử mùi, mà còn phát huy tác dụng chống ô xy hóa trong lĩnh vực oxy hóa khử.
Như vậy, chống ô-xy hóa thực chất là gì?

About oxidation and antioxidation
→ Về ô-xy hóa và chống ô-xy hóa

Comparison at a studio surrounding with EM Diatomite coating walls and office surrounding with general diatomite
→ Chúng tôi làm một thí nghiệm so sánh giữa một studio được sơn Diatomite EM, và một văn phòng được sơn loại sơn Diatomite bình thường.
Chống ô-xy hóa" là gì?Copyright OK-DEPOT All Rights Reserved.