Diatomitee là vật liệu sơn tường được làm với 100% nguyên liệu tự nhiên là “Diatomitee EM”.

Tính năng của Diatomite EM

Sản phẩm với tính an toàn, tính năng và khả năng thi công đạt tiêu chuẩn cao nhất “Diatomite EM”
Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian sống có lợi cho sức khỏe.
Nguyên liệu 100% từ tự nhiên
Để phát huy trọn vẹn Tính năng của Diatomite chúng tôi tiến hành tuyển chọn một cách cẩn thận các nguyên liệu tự nhiên và pha trộn lại.

The six features of EM Diatomite

100% natural material Production areas Percentage of a constituent Uncalcination Solidification material Mineral pigment

Copyright OK-DEPOT All Rights Reserved.